Domů > Služby > Thermoblast

Thermoblast

08.08.2022 11:04

Firma s.N.E.T. s.r.o. má společně s firmou Unica Special Coating B.V.. více jak 12 let zkušeností v oblasti ochrany stožárů vysokého napětí systémem UNI-COAT speciálně vyvinutým pro tuto oblast problémů.

Až doposud nebyly vyvinuty žádné adekvátní ochranné metody pro dvojitou konstrukci dříkové části stožárů vysokého napětí, kde se v průběhu procesu stárnutí stožárů usazují nečistoty, rez , vlhkost atd., a vytvářejí tak ideální korozní podmínky.

Prostor mezi dvojitou konstrukcí je vždy jen jednoduše zakonzervován hustou barvou, ale poněvadž nebyl vůbec nebo je velmi málo vyčištěn, jsou korozní podmínky pouze uzavřeny a korozní proces zůstává i nadále aktivní a pokračuje pod ochrannou vrstvou. V průběhu času dochází pak k popraskání ochranné vrstvy a koroze prostoupí na povrch se všemi důsledky.

Před časem zavedla firma s.N.E.T. s.r.o. s firmou Unica Special Coating B.V. do činnosti tryskací systém Thermo-Blast, jedná se o zcela nový a unikátní způsob tryskání, při kterém je využit princip Jetmotoru v kombinaci s konvenčním tryskáním vzduchem, kde při výstupu speciální tryskací pistole dosahuje vzduch teploty cca 300°C, takže veškeré nečistoty obsažené v tlakovém vzduchu shoří a rovněž povrch konstrukce je téměř zbaven všech solí a olejů vsáknutých v kovu. Nedochází však ke změně mřížkové struktury kovu. Ještě na zahřátý suchý povrch nanášíme UNI-COAT 2000 Atrust čímž zabráníme uzavření vlhkosti a obratem zatmelíme.

Obr: Ukázka před a po otryskání systémem Thermo-Blast

predpo

 

Tento nový systém tak dává možnost prostor mezi dvojitou konstrukcí důkladně vyčistit.

Ve svých laboratořích v Holandsku vyvinula firma Unica Special Coating B.V. speciální ochranný základ, označený jako „Rust Convertor“, který je ideální k ochraně dvojité konstrukce před korozními vlivy a dalším šířením koroze.

Nový systém UNI-COAT 2000 Atrust je speciální základovou nátěrovou hmotou která na povrchu přítomnou rez „důlková koroze“ mění v ochranný komplex prostřednictvím reakce na povrchu přítomných kovových iontů, čímž vznikne aktivní ochrana, která chrání anody a katody kovu proti působení kyselých látek a vlhkosti.

Pracovní postup

Dvojitá konstrukce musí být důkladně očištěna, vytryskány spáry + odpaření zbytkové vlhkosti mezi spoji systémem Thermo-Blast na čistotu povrchu Sa3.

Supersonické tryskání

Revoluční a patentovaná technologie Thermo-Blast přináší vynikající kvalitu povrchové úpravy spolu s extrémně vysokým výkonem. Je toho dosaženo tradičním použitím stlačeného vzduchu a tryskacího materiálu ve zcela nové kombinaci s použitím propanu (LPG).

Ve spalovací mikro-komoře thermodynamické tryskací komoře je stlačený vzduch zahříván spalovaným propanem. Tím tlakový vzduch velmi silně expanduje a opouští trysku supersonickou rychlostí, přičemž tryskací médium nabývá stejně vysoké rychlosti.

V souladu s rovnicí e=1/2mV2* získává tryskací materiál velmi vysokou údernou energii a čistící účinek. S jemným tryskacím médiem se dosahuje systémem Thermo-Blast povrchová hrubost srovnatelná s s povrchovou hrubostí kterou získáváte s daleko větším zrněním u tradičního tryskání.

*Měřeno ve zkušebním centru Wheelaborator Allevard SA, Francie: Tryskání metodou Thermo-Blast s kovovým tryskacím materiálem GH200 se dosáhne rychlosti tryskacího materiálu 615m/s (Mach2) měřeno ve vzdálenosti 200mm od trysky. ( Pro srovnání – při tradičním tryskání stlačeným vzduchem je rychlost cca. 80 m/s )

Unikátní kombinace termické a kinetické energie pro čištění tryskáním byla vyvinuta firmou Thermo-Blast spolu s e známým Ensam institutem v Paříži a firmou Turboméca – vedoucí firmou v oboru vzduchových a kosmických pohonů. Podnik Primagas Francie – součást SHV Gas – byl cenným partnerem a poradcem pro použití LPG v tomto specifickém využití.

Thermo-Blast umožňuje to, co jinak technicky a ekonomicky není možno dosáhnout konvenčním tryskacím postupem a dosahuje ve srovnání s ním podstatné úspory, protože snižuje spotřebu tryskacího média, prachové emise a zatížení okolního prostředí.

Vlastnosti – Přednosti

 • Supersonický výkon a čistící síla
 • Spotřeba tryskacího materiálu klesá na ¼ ve srovnání s tradičním tryskáním
 • Nižší spotřeba tryskacího materiálu, menší odpad = lepší prostředí
 • Méně prachu, nižší ekologické zatížení, lepší vzhled = lepší prostředí
 • Celkové nebo selektivní tryskání ( vrstva po vrstvě )
 • Jednoduché a rychlé odstranění tlustých vrstev nátěrů jako epoxy, bitumen, se skleněnými vlákny atd.
 • Odpadá ruční či mechanická předúprava, Thermo-Blast toho dosahuje jedinou operací, vysuší povrch, odstraní oleje a tuky, tryská na stupeň čistoty povrchu Sa3
 • Pracuje optimálně s jemnozrnným tryskacím materiálem a dosahuje tím lepší přilnavosti
 • Bezpečný pro práce v rafineriích, které vyžadují zvýšenou bezpečnost práce ( hot work permit )
 • Použití : při tryskání oceli a jiných kovů, betonu, kamene, dřeva, umělých hmot aj.

Tryskací média : jednorázové použití ocelové strusky, Olivine – specifický druh písku, oxid hlinitý, ocel a litina, skleněné perly a granulát, keramická a plastická média, kalciumkarbonát a bikarbonát sodíku, organická a jiná měkká média.

Rychlý kontakt

s.N.E.T. Karlovy Vary, spol. s r.o.

362 11 Jenišov 14
Tel: 353 560 101
GSM: 602 444 886

info@snetsro.cz

Proč my:
 • tradice od roku 1989
 • šetrné nátěrové systémy
 • jedinečné technické vybavení
 • flexibilita
 • mobilita
 • extrémní výkon

Copyright © 2022 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu