Domů > Služby > Aplikace nátěrů

Aplikace nátěrů

aplikace-nateru

Od roku 1989 aplikujeme nátěry a natěrové hmoty dle individuálních požadavků našich zákazníků, ať z oblasti energetiky, chemického a petrochemického průmyslu, dopravní infrastruktury, vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, potravinářského průmyslu.

 

Nátěry aplikujeme v terénu i na hůře přístupných místech, stejně tak dílensky. Naší specializací jsou mobilní služby od tryskání po aplikaci.

Aplikace nátěrů v energetice

V energetickém průmyslu máme bohaté zkušenosti s nátěry stožárů VVN i VN, rozvoden, transformátorů vysokého napětí. Specifickou oblastí je ochrana spojů stykových míst stožárů vysokého napětí.

Aplikace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Jsme schopni a plně vybaveni pro aplikaci speciálních (za horka stříkaných) povlaků a ochranných nátěrových systémů, jakož i běžných nátěrů. V závislosti na korozním, chemickém a mechanickém zatížení a požadavku na životnost systému ochrany jsme připraveni dostát nejvyšším nárokům na základě specifikací vypracovaných zákazníkem nebo autoritou v oblasti korozního inženýrství.

Nátěry v dopravní infrastruktuře

V oblasti dopravní infrastruktury provádíme kompletní povrchovou úpravu ocelových i betonových mostních konstrukcí jak kombinovanými povlaky, tak ochrannými nátěry.

Aplikace nátěrů vodních děl

Jako jedna z mála firem v Evropě jsme vybaveni několika mobilními soupravami pro aplikaci jednogeneračních nátěrů v oblasti extrémně abrazivně namáhaných povrchů. Technologie Twinfeed hot airless spraying (dvoukomponentní stříkání za horka) umožňuje dosáhnout tloušťky nátěru (povlaku) až několik mm jedním pracovním krokem.

Takto je možné dosáhnout velmi vysoké životnosti v podmínkách mokré abraze nebo rozličného chemického namáhání.

V potravinářském průmyslu

Máme mnohaleté reference s ochranou vnitřních povrchů nádrží a zásobníků na víno, pivo a líh. Dále pak zemědělská sila nebo mlékárenství.

Rychlý kontakt

s.N.E.T. Karlovy Vary, spol. s r.o.

362 11 Jenišov 14
Tel: 353 560 101
GSM: 602 444 886

info@snetsro.cz

Proč my:
  • tradice od roku 1989
  • šetrné nátěrové systémy
  • jedinečné technické vybavení
  • flexibilita
  • mobilita
  • extrémní výkon

Copyright © 2022 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu